Мы предлагаем

321
Главная » О нас » Полезное » База готовых работ » Дипломные работы ЭКОНОМИКА (15) » Диплом правове ругулювання діяльності організацій


Диплом правове ругулювання діяльності організацій


Тема: Правове регулювання діяльності організацій колективного управління майновими правами 
Зміст 
Вступ
Розділ 1. Історичні аспекти виникнення організацій колективного управління майновими правами
1.1. Статус організацій колективного управління
1.2. Особливості здійснення колективного управління авторськими і суміжними правами
Розділ 2. Організації колективного управління майновими правами, як особливі суб’єкти
2.1. Функції організацій колективного управління майновими правами
2.2. Реалізація управління майновими правами органами колективного управління
Розділ 3. Перспективні напрямки вдосконалення правового регулювання діяльності організацій колективного управління майновими правами
3.1.Проблеми регулювання діяльності організацій колективного управління майновими правами
3.2. Шляхи вдосконалення правового регулювання діяльності організацій колективного управління майновими правами
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Вступ 
 Для забезпечення реалізації майнових прав авторів у випадках, коли їх практичне здійснення в індивідуальному порядку важко або неможливо, більше двохсот років тому була створена система колективного управління правами авторів. Історично перші товариства по управлінню виникли в Європі в 18 столітті. Передумови для створення таких організацій існували і в нашій країні. Законодавством СРСР забезпечувався дуже низький рівень правової охорони прав як творців творчих досягнень, так і тих осіб, які набували права на їх використання. Характерною рисою законодавства в даній сфері було широке втручання держави у взаємини авторів творів та їх користувачів, авторське законодавство дозволяло вільно використовуватись випущенними у світ твори в кіно, на радіо і телебаченні, в газетах. Авторське право допускало можливість видачі примусових дозволів на використання творів. 
 У 90-х роках почалася реформа законодавства, присвяченого охороні інтелектуальної власності, був прийнятий блок законів. Конституція України в розділі, що стосується прав і свобод людини і громадянина, гарантує охорону інтелектуальної власності. Однак до кінця дев'яностих з'явилося безліч різних комерційних і некомерційних структур, які називають себе організаціями по колективному управлінню авторськими правами, авторськими товариствами. За оцінками експертів, потенційна місткість ринку авторських прав в Україні становить, як мінімум, 100 мільйонів доларів на рік. Грошові потоки не малі, тому недивна конкуренція, яка розгортається між учасниками цього ринку. Закон “Про авторське право”, відповідно до якого відбувалося утворення суспільства, експерти знаходять прогресивним і дають йому позитивну оцінку. Але багато хто відзначає і недоліки, які є в розділі, що стосується колективного управління майновими правами. Переваги, якими наділяється одна організація - очевидні. По відношенню до діяльності авторського товариства не застосовуються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством. Іншими словами, одна організація може одноосібно контролювати весь ринок прав, і ніякий державний орган не завадить такій організації, якщо її діяльність не виходить за рамки правового поля. Закон передає питання утворення та функціонування організацій по колективному управлінню правами авторів цілком на розсуд самих авторів і правовласників суміжних прав, не передбачаючи ліцензування даного виду діяльності. Товариство може видавати ліцензії користувачам від імені всіх власників прав, включаючи і тих, які не передали організації повноважень. Так, по суті, будь-яка організація може збирати винагороду з користувачів за використання будь-яких незареєстрованих творів. 
 Аналіз практики застосування Закону дозволив виявити ряд прогалин у правовому регулюванні сфери колективного управління майновими правами авторів. Наприклад, відсутність суворого законодавчого закріплення допустимих сфер колективного управління, неможливість реального контролю з боку авторів і правовласників за діяльністю організацій, які управляють їх майновими правами на колективній основі, в тому числі за рухом фінансових коштів і багато іншого. Недоліки необхідно ліквідувати. Таким чином, все вищеперелічене обумовлює актуальність теми дослідження роботи та свідчить про назрівання потреби вдосконалення системи колективного управління зокрема і законодавства як цивільного, так і в сфері авторського права, в загальному.

+ 7 978 859-05-98

Intertelecom:
+38(094)710-03-80

Life +38(093)934-55-61

в России +7(978)859-05-79

diplom-magistra

diplom.magistra@gmail.com